अंदमान पर्यटन

 विवेक मराठी  17-Dec-2018

 • सहल कालावधी *   

   दि. ४ ते १३ फेब्रुवारी २०१९ (स्थलदर्शन- ५दिवस)                    

      * सहल शुल्क * 

  २८,५००/- मात्र   (मुंबई - चेन्नई - मुंबई रेल्वे आरक्षण व चेन्नई - पोर्ट ब्लेअर - चेन्नई विमान खर्च अतिरिक्त राहील)    

        * सहलीत समाविष्ट * 

   पोर्ट ब्लेअर (अंदमान विमानतळ) येथे पोहोचल्यापासून स्थलदर्शन पूर्ण करून पोर्ट ब्लेअर येथून निघण्यापर्यंतचा न्याहरी, भोजन, निवास, प्रवास, स्थलदर्शन प्रवेश शुल्क आदी खर्चाचा सहल शुल्कात समावेश करण्यात आलेला आहे.                  

    * प्रवास तपशील * 

    ४ फेब्रुवारी :-  रात्री ११.४५ वा. सी.एस.टी स्थानकाहून (११०२७/चेन्नई मेलने) चेन्नईकडे प्रयाण 


  ५ फेब्रुवारी :-  दिवसभर रेल्वे प्रवास                                             


  ६ फेब्रुवारी :-  पहाटे ३. ३० वा. चेन्नई सेंट्रल पोहोच, स्थलदर्शन व मुक्काम 

  ७ फेब्रुवारी :-  पहाटे ३.०० वा. चेन्नई एअरपोर्टकडे प्रयाण चेन्नईहुन पहाटे ५.१० वा. विमानाने पोर्ट ब्लेअरकडे प्रयाण, सकाळी ७.२० वा. पोर्ट ब्लेअर पोहोच, पोर्ट ब्लेअर स्थलदर्शन व मुक्काम पोर्ट ब्लेअर 

  ८ फेब्रुवारी :- पोर्ट ब्लेअरहून रॉस आयलँड व नॉर्थ बे(कोरल आयलँड) स्थलदर्शन व मुक्काम पोर्ट ब्लेअर

  ९ फेब्रुवारी :-  पोर्ट ब्लेअर- हॅवलॉक स्थलदर्शन व मुक्काम पोर्ट ब्लेअर                                  

  १० फेब्रुवारी :- बारटांग आयलंड व मुक्काम पोर्ट ब्लेअर     

   ११ फेब्रुवारी :- पोर्ट ब्लेअरहून सकाळी ८.०० वा. विमानाने चेन्नईकडे प्रयाण, सकाळी १०.१० वा. चेन्नई पोहोच, चेन्नई स्थलदर्शन व रात्री ११.५५ वा. चेन्नई सेन्ट्रलहून ११०२८/मुंबई मेलने मुंबईकडे प्रयाण 

  १२ फेब्रुवारी :-  दिवसभर रेल्वे प्रवास 

   १३ फेब्रुवारी :-  पहाटे ३.४५ वा. मुंबई सी.एस.टी पोहोच.

----------------सुखद स्मृतीसह सहल संपन्न---------------------------

-: प्रमुख स्थलदर्शन :-

पोर्ट ब्लेअर - अंदमान सेल्युलर जेल (लाईट अँड साऊंड शोसह), चाथम सॉ मिल, अँथ्रॉपॉलॉजिकल म्युझिअम, समुद्रीका म्युझिअम, रॉस आयलंड(ब्रिटीशांचे निवासस्थान), नॉर्थ बे - कोरल आयलंड बारटांग आयलंड - लाईमस्टोन केव्हज, मड व्हॉलकॅनो  हॅवलॉक आयलंड - राधानगरी बीच   चेन्नई - मरिना बीच, कपालेश्वर मंदिर

विशेष सूचना :- १) मुंबई - चेन्नई - मुंबई रेल्वे आरक्षण/ मुंबई - चेन्नई – मुंबई विमान प्रवास व चेन्नई - पोर्ट ब्लेअर - चेन्नई विमान आरक्षण सुरु झालेले असल्याने यात्रा नोंदणी लवकर करावी. २) रेल्वे/ विमान आरक्षणासाठी सहकार्य हवे असल्यास कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

संपर्क :- हर्षद- ९५९४९६५७७८, केदार- ९५९४९६२३०२, सुशांत- ९५९४९६१८३८