ग्वाल्हेर – झाशी - ओरछा सहल

 विवेक मराठी  12-Apr-2019

ग्वाल्हेर –झाशी- ओरछा सहल

 

* सहल कालावधी *

दि. २३ ते २९ जुलै २०१९ (स्थलदर्शन- ५ दिवस)

* सहल शुल्क *

१३,०००/- मात्र (मुंबई - ग्वाल्हेर /झाशी - मुंबई रेल्वे आरक्षण खर्च अतिरिक्त)

* सहलीत समाविष्ट *

ग्वाल्हेर (रेल्वे स्थानक) येथे पोहोचल्यापासून स्थलदर्शन पूर्ण करून झाशी येथून निघण्यापर्यंतचा न्याहरी, भोजन, निवास, प्रवास आदी खर्चाचा सहल शुल्कात समावेश करण्यात आलेला आहे.

* प्रवास तपशील *

२३ जुलै :-सायं ७.४० वा. सी.एस.टी स्थानकाहून(१२१३७/पंजाब मेलने) ग्वाल्हेरकडे प्रयाण

२४ जुलै :- दुपारी ३.५५ वा. ग्वाल्हेर पोहोच व मुक्काम ग्वाल्हेर

२५ जुलै :- ग्वाल्हेर – आग्रा स्थलदर्शन – ग्वाल्हेर परत व मुक्काम

२६ जुलै :- ग्वाल्हेर स्थलदर्शन व  मुक्काम

२७ जुलै :- ग्वाल्हेरहुन झाशीकडे प्रयाण, स्थलदर्शन व मुक्काम झाशी

२८ जुलै :- झाशी - ओरछा स्थलदर्शन – झाशीहून परतीचा प्रवास        रात्रौ ८.१०  रेल्वे स्थानकाहून (१५०६५/गोरखपूर- पनवेल एक्सप्रेसने) मुंबईकडे प्रयाण

२९ जुलै :- संध्याकाळी ४.२० वा. पनवेल पोहोच.

----------------------सुखद स्मृतीसह सहल संपन्न-----------

प्रमुख स्थलदर्शन :-

ग्वाल्हेर- ग्वाल्हेर किल्ला, जयविलास पॅलेस, सहस्रबाहू मंदिर

आग्रा - आग्रा किल्ला, ताज महल

झाशी - झाशी किल्ला, राणी महल

ओरछा - रामराजा मंदिर, राज महल, चतुर्भुज मंदिर, जहांगीर पॅलेस

 

*विशेष सूचना* :- १) मुंबई – ग्वाल्हेर / झाशी - मुंबई रेल्वे आरक्षण सुरु झालेले असल्याने यात्रा नोंदणी लवकर करावी. २) रेल्वे आरक्षणासाठी सहकार्य हवे असल्यास कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

संपर्क :- हर्षद- ९५९४९६५७७८, केदार- ९५९४९६२३०२, सुशांत- ९५९४९६१८३८