गौरी कानिटकर

'अनुरूप विवाह संस्थे'च्या संचालिका व विवाह समुदेशन या विषयतील तज्ज्ञ लेखिका. विवाहइच्छुकांचे समुपदेशन करण्याचेही काम करतात. गेली अनेक वर्षे विविध वृत्तपत्रांतून तसेच मासिकांतून त्यांचे विवाहविषयक लेख गाजले आहेत. सध्या विवेकमध्ये त्यांचे लग्ाच्या गोष्टी हे सदर सुरू आहे.

@@BEFORE-BODY-END-DATA@@