संजय सोनवणी

घनश्याम पाटील हे साप्ताहिक चपराकचे 
संपादक आहेत.