प्रा. गौरी पिंपळे

 व्यवसायाने Accountancy विषयाच्या प्राध्यापिका आहेत. त्या आर्थिक विषयाच्या अभ्यासक असून 'आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण' हा त्यांचा विशेष अभ्यासाचा विषय आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणावर लेख प्रकाशित.