संयमाच्या  आणि  धैर्याच्या  कसोटीचा  काळ..
गुणाढ्याचा आदर्श एकांतवास

गुणाढ्याचा आदर्श एकांतवास

विशेष लेख

भूर्जपत्रांवर लिहिलेल्या कथा संस्कृतात अनुवादित करवून घेतल्या. त्याच 'बृहद्कथामंजरी' होत! 'कथासरित्सागर' असेही त्यांचे एक नाव. या कथा जगात सगळीकडे पसरल्या. या बृहद्कथांना जगातील बहुतेक सर्व कथांची प्रेरणा मानले जाते. सर्व विद्वान एकमुखाने मान्य करतात. आपला एकांतवास, अज्ञातवास इतक्या सुंदर रितीने भरून काढणारा गुणाढ्य आज आपला आदर्श आहे!

कुटुंबाचा  लौकिक  जपणारे, 

 वाढवणारे  दांपत्य

कुटुंबाचा लौकिक जपणारे, वाढवणारे दांपत्य

विशेष लेख

राजकारणात स्वच्छ राहण्यासाठी पियुष आणि सीमा यांनी एक व्रत घेतले आहे. कुणाकडूनही फुले किंवा अन्य कोणतीही भेट घ्यायची नाही आणि कुणालाही काहीही भेट द्यायची नाही. 2014पासून पियुषजी मंत्री झाल्यापासून दोघांनीही हे तत्त्व अंगीकारले आहे. सीमाचे कौतुक म्हणजे आजही ती हे व्रत कसोशीने पाळते आहे. तसेच सीमाला समाजसेवेची मनापासून आवड आहे. ती दिल्लीत आणि अन्य ठिकाणी बालिका सक्षमीकरणाच्या कामात व्यग्र असते.

चालू अंक

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

जॉर्ज इव्हानोविच गुर्जीएफ - चौथ्या गूढ रस्त्याचा प्रवासी भाग 2

मानवी बुद्धीचा सगळा तर्क हा यांत्रिक आणि पुनरुक्तीपूर्ण असतो. तो स्वचालित असतो आणि त्याच त्या प्रकारच्या गोष्टी पुन:पुन्हा करीत असतो. अस्वस्थता, दुःख, क्रोध, अहंकार, काम, लोभ या चक्रात माणूस गुंतून पडतो. गुर्जीएफ म्हणतो, शांती, प्रसन्नता, ताजेपणा, सातत्य ही मानवाची लक्षणे आहेत आणि ती तुम्हाला आतल्या रस्त्यावरच मिळतात. ही फुले बाहेर फुलत नाहीत. म्हणूनच चौथ्या रस्त्यावर उतरून चालायला लागा... पुढे वाचा

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सा. विवेकविषयी काढलेले गौरवोद्गार

अंतरंग मार्च. २८, २०२०

महामारीवर महाआर्थिक उपचार

भारतालाच नव्हे, तर सर्व जगाला हादरवून टाकणाऱ्या कोरोना रोगाने सर्व क्षेत्रे व्यापून टाकली आहेत. भारत सरकारने योग्य वेळेत कठोर उपाय केले आणि त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी पराकाष्ठा केली, म्हणून हे संकट जरा कमी गतीने आणि कमी प्रमाणात अंगावर येत आहे. संपूर्ण देश बंद, संचारबंदी, वाहने बंद अशा उपायांनी संसर्ग कमी करण्याचा खटाटोप चालू आहे. त्यात यश मिळताना दिसत आहे. पण त्याच वेळी अनेकांचे हाल सुरू झालेलेही दिसत आहेत. सरकारला रोगाचा प्रसार कमी करण्याची जितकी प्राथमिकता दिसते, त्याहून जास्त माणसांचे जीवन

3 Hr 37 Min ago

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

आमची प्रकाशने
येथे पुस्तक खरेदी करू शकता

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

आमची अन्य प्रकाशने

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.