Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

आमची प्रकाशने
सदरे
अंतरंग MAY. 08, 2021

न्यायालय आणि लक्ष्मणरेषा

आजच्या वातावरणात इतर संस्थांपेक्षा न्यायसंस्थेवरच समाजाचा जास्त विश्वास अजून आहे. अशी जनमान्यता असलेली न्यायालये सध्या कोविड-19च्या महासाथीत काही तीव्र मतप्रदर्शन करतात, तेव्हा ते गांभीर्याने घेतले जाईल हे उघडच आहे. या सगळ्यांतील त्रुटी आणि गैरप्रकार याबद्दल विविध उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही दिवसांत याचिका दाखल करून घेतल्या आणि त्यांच्या सुनावणीदरम्यान अत्यंत कठोर शब्दांत काही शेरे मारले आहेत. परंतु सध्याची माध्यमे न्यायालयातील चर्चेचा ठराविक भाग वेगळा काढून किंवा एखाद्या प्रासंगि

1 Days 23 Hr ago
चालू अंक

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.