महत्वाचे लेख

'अण्णा भाऊ साठे' - मूल्य जतन करणारे विश्वव्यापी साहित्यिक

मूल्य जतन करणं हा अण्णा भाऊंचा स्थायिभाव मला भावला, त्यांच्या एकूण साहित्यात गवसत गेला नि अल्पशिक्षित व्यक्ती अद्भुत चमत्कार घडवू शकते, हे शिकायला मिळालं. ध्येय, जिद्द हा चमत्कार घडवून आणू शकते हे पटलं. केवळ मराठी मुलखातच नव्हे, तर देशातल्या हिंदी, सिंधी, बंगाली, मल्याळम या भाषांत अण्णा भाऊ साठेंचं साहित्य अनुवादित झालं. ते सातासमुद्रापल्याड जर्मन, झेक, इंग्लिश, पोलिश, रशियन या भाषांत गेलं नि मराठी मातीचा, संस्कृतीचा दरवळ विदेशातही दरवळला - नव्हे, विदेशी वाचकही भानासुन्न केला. असे किमयागार अण्णा भाऊ ज्या मू

read more

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

आमची प्रकाशने
सदरे
चालू अंक

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.