आमची प्रकाशने
सदरे
अंतरंग
अंतरंग NOV. 28, 2020

हिंदी विवेकच्या सुहृद – मृदुलाजी

हिंदी विवेक मासिक पत्रिकेच्या पहिल्या अंकापासूनच मृदुला सिन्हा यांच्याशी आमचा संपर्क सुरू झाला. हिंदी भाषेमध्ये विवेकच्या वतीने मासिक सुरू होत आहे आणि या पहिल्या अंकामध्ये तुमचा लेख आम्हाला अपेक्षित आहे असे त्यांना सुचविले. त्यानंतर चार दिवसांच्या आत मृदुला सिन्हा यांनी हिंदी विवेकच्या पहिल्या अंकाकरता आपला लेख पाठविला होता. राजकारणाशी आणि साहित्याशी अत्यंत जवळचे नाते असलेल्या मृदुला सिन्हा यांनी हिंदी विवेकच्या पहिल्या अंकाला दिलेला तो आशीर्वादच होता. त्यानंतर वेळोवेळी मृदुला सिन्हा यांचे लेख, कथा किंवा अन

2 Days 2 Hr ago
अंतरंग NOV. 27, 2020

‘तिसर्या पर्यायाकडे’ ज्ञानाचा तिसरा डोळा!

वर्तमानाची इतकी चिकित्सक व कठोर समीक्षा करणारे दत्तोपंत, पुढे जागतिक वैचारिक पोकळी भरून काढणारे, एक समग्र वैश्विक जीवन दृष्टीकोन देणारे युगानुकूल व आधुनिकोत्तर काळासाठी एक सशक्त वैचारिक पाथेय देतात - थर्ड-वे! हा ‘थर्ड-वे’ देण्याची नैतिक व ईश्वरदत्त जबाबदारी भारतावर आहे. राष्ट्र पुनर्निर्माणाच्या ध्येयाशी समर्पित असलेला राष्ट्रभक्तांचा वर्गच हे परिवर्तनाचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी कळीची भूमिका बजावेल, नव्हे, हेच हिंदू जीवन-दृष्टीकोनाचे खरे वैश्विक ध्येयव्रत आहे, अशी वैचारिक साद दत्तोपंत ‘तिसर्या पर्यायाकडे’मधू

3 Days 6 Hr ago
चालू अंक

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.